Apuomena ry

Järjestöjen yhteisö

 

Tuki yhdistyksille

Vapaaehtois-toiminta

Apu ikääntyneille yksinäisille

Digineuvonta

Neuvottelu-, kokous- ja juhlatilat

TIEDOTE APUOMENA RY:N KONKURSSISTA 7.4.2022

 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on päätöksellään asettanut Apuomena ry:n konkurssiin 4.4.2022 klo 13. Konkurssiin asettamista haki Apuomenan hallitus itse, kun kävi ilmi, ettei Apuomena pystynyt selviytymään talousvaikeuksistaan muilla keinoin millään aikavälillä. 

Konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Ainomarja Salmela Espoosta. Päätöksenteosta Apuomena ry:n asioissa vastaa konkurssilain mukaisesti jatkossa konkurssipesä, jota edustaa pesänhoitaja. Apuomena ry:n hallitus avustaa pesänhoitajaa konkurssilain mukaisesti konkurssipesän haltuunotossa ja pesäluettelon laadinnassa.

Apuomenan tilat ovat varausten mukaisessa käytössä toistaiseksi 18.4.2022 saakka, minkä jälkeen tilojen käyttö päättyy. Viimeinen varsinainen aukiolopäivä on pääsiäispyhien vuoksi 14.4.2022.

Pesänhoitaja on ryhtynyt toimiin konkurssipesään kuuluvaan omaisuuden realisoimiseksi. Konkurssipesään kuuluva irtaimisto tulee julkiseen myyntiin www.konkurssihuutokauppa.fi -sivustolle muutaman viikon kuluessa konkurssista. Myös konkurssipesään kuuluva liikehuoneisto tullaan myymään ja siitä kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä suoraan pesänhoitajaan.

STEAn rahoittamien Kansalaistoiminnan keskuksen ja Laurentius Lähimmäispalvelun mahdollisesta siirrosta toiselle toimijalle on neuvoteltu, mutta asian selvittäminen on vielä kesken.

Helmikuussa aloitettu Apuomena ry:n purkaminen keskeytyy konkurssimenettelyn alettua eli toista yhdistyksen purkamista käsittelevää yleistä kokousta tai vuoden 2022 kevätkokousta ei järjestetä.

Pesänhoitajan yhteystiedot:

Asianajaja Ainomarja Salmela

Asianajotoimisto Muukkonen & Mäkelä Oy

puh. 050 323 5730

ainomarja.salmela@muukkonenlaw.net

Apuomenan toimisto

Avoinna 13.4.2022. asti ma-pe 9:00-14:00

Avoinna 14.4.2022 klo 9:00-12:00

Suurlohjankatu 21 – 23 A
08100 Lohja

Toimiston palvelut